Yıldız Teknik Üniversitesi’nin değerli hocalarından Prof. Dr. Doğan Özgür’ü kaybettik.